Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Aceton 9l

Aceton 9l
6 ks skladem
9 kg
8595009250683
Ppg
původně 0 Kč
586,78 Kč bez DPH
710 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

ks
Popis Popis
Související produkty Související produkty

Popis

Obecné informace:
Skupenství (při 20 oC): kapalina
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristický acetonový
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při 20 oC): neuvádí se
Bod (rozmezí bodů) tání ( oC): - 95
Bod (rozmezí bodů) varu ( oC): 56
Bod vzplanutí ( oC): - 18
Bod hoření: ( oC): neuvádí se
Teplota vznícení: ( oC): 465
Samozápalnost: ( oC): 603
Meze výbušnosti - horní mez (% obj.): 13
- dolní mez (% obj.): 2,1
Oxidační vlastnosti: neuvádí se
Tenze par (při 20 oC): 24,7 kPa
Relativní hustota (při 20 oC): 0,789 – 0,794 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě: rozpustný
- v tucích: neuvádí se
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se
Viskozita: neuvádí se
Hustota par: neuvádí se
Rychlost odpařování: neuvádí se
Další informace:
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpouštědle): 0,62 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu 794g/l
Mezní experimentální bezpečná spára (mm): 1,02
Maximální nárůst tlaku (Mpa.s-1) 13,7
Třída nebezpečnosti: I.
Teplotní třída: T1
Skupina výbušnosti: II.A
Výhřevnost [MJ/kg]: 29
HAZCHEM kód: 2YYE
10. Stálost

Související produkty

Pivo Rotter světlý ležák 1l

Rotter - klasický ležák v nefiltrované podobě, za studena chmelený s vůní a chutí amerického chmele (žatecký poloranný červeňák a americká Citra)

Na objednání: u nás do 3-7 praco

50 Kč

Pivo Benediktin světlý ležák 1l

Benediktin - klasický český ležák v nefiltrované podobě s nasládlou plnou chutí, chmelený žateckým chmelem (žatecký poloranný červeňák)

Na objednání: u nás do 3-7 praco

50 Kč

Pivo Bitter světlé výčepní 1l

Bitter - extra chmelené výčepní pivo v nefiltrované podobě s vysokou hořkostí, chmelené dvěma druhy českých chmelů (Sládek a žatecký poloranný červeňák)

Na objednání: u nás do 3-7 praco

50 Kč

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.