Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Detecha IZOBAN zelený 20 kg

Detecha IZOBAN zelený 20 kg
Na objednání: u nás do 4-7 pracovních dnů
21 kg
DETECHA IZOBAN
Detecha
původně 0 Kč
2 925,62 Kč bez DPH
3 540 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

Popis Popis

Popis

Nátěr se vyznačuje vysokou odolností proti vodě a velmi dobrou mechanickou odolností. Izoban je vhodný k nátěrům betonových bazénů, vodních jímek, podlah v garážích, sklepech, skladech chodbách a pod. Při poškození je nátěr velmi snadno opravitelný. Spotřeba z jednoho kilogramu je 6 - 8 m2 na jednu vrstvu v závislosti na savosti podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Nátěrem upravovaný beton musí být vyzrálý, soudržný
a suchý (proschlý), zbavený všech mechanických nečistot,
prachu, sazí, mastnoty, vegetativních zbytků
a nedokonale přilnavých nátěrů.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ:
Nanáší se štětcem nebo válečkem v několika vrstvách
při okolní teplotě +10 až +25°C, vždy po zaschnutí
předchozí vrstvy. Před použitím je nutné hmotu důkladně
rozmíchat a v případě potřeby naředit. Před
nátěrem dosud neošetřených betonových ploch doporučujeme
provést penetraci naředěným přípravkem
v poměru 1 díl IZOBANU na 1 díl ředidla S 6005.
Místa s vyšší nasákavostí je třeba opakovaně ošetřit
větším množstvím penetračního roztoku.
ŘEDĚNÍ :
V případě potřeby je možno nátěr naředit ředidlem
S 6005.
VYDATNOST:
Vydatnost nátěrové hmoty je závislá na kvalitě natírané
plochy a pohybuje se v rozmezí 6 - 8 m2 z 1 kg v jedné
vrstvě při průměrné tloušťce suchého filmu 50 μm
(odpovídající mokrá tloušťka je 120 μm). U hrubých
podkladů je vydatnost nižší.
ODSTÍN:
červenohnědý
zelený
šedý
modrý
béžový RAL 1001
světle zelený RAL 6021
BALENÍ :
Plechovky 2,5 a 5 kg.
Dle požadavku je možné i větší balení.
TECHNICKÉ POŽADAVKY:
a) Vlastnosti v tekutém stavu
Pach: po použitých surovinách
Úsada: rozmíchatelná
Konzistence: 90 - 240 s (20°C, 4 mm)
b) Vlastnosti při nanášení
Roztíratelnost: na plechu - stupeň 2
Slévavost: na plechu - stupeň 2
Zasychavost: 4 hod při 20°C - na dotek
c) Vlastnosti zaschlého nátěru
Lesk: stupeň 3
Kryvost: (nanášecí pravítko 0,09 mm): stupeň 1- 2
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hustota produktu: 1,2 g/cm3
Obsah organických rozpouštědel: 0,42 kg/kg produktu
Obsah těkavého uhlíku: 0,38 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: 42 objemových %
SKLADOVATELNOST:
Skladovat v uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25°C, chránit před otevřeným
ohněm. Přípravek nesmí uniknout do odpadních vod. Použitý obal, nespotřebovaný
či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.
OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI :
R 10: Hořlavý.
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly.
S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
HOŘLAVÝ
Zdraví škodlivý

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.