Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Palmex Color Levandule prací gel, 70 praní, 3,5 l

Palmex Color Levandule prací gel, 70 praní, 3,5 l
4,5 kg
9000101359961
PALMEX
Henkel

Zboží se již neprodává.

Popis Popis

Popis

Palmex Active-Enzym 6, pro čistotu do hloubky vláken a příjemnou svěžest. Inovativní složení proti odolným skvrnám! Prací gel Palmex Color je silný proti skvrnám a zároveň šetrný k vláknům vašeho prádla. Vhodný pro všechny typy barevného prádla s výjimkou vlny a hedvábí (pro tyto typy tkanin doporučujeme použít Perwoll  Wool & Delicates).

Nejnovější generace pracích prášků a gelů Palmex ve svém složení kombinuje šest nejmodernějších enzymů, které aktivně působí proti různým druhům skvrn najednou - proti bílkovinným skvrnám jako jsou tráva nebo nečistoty na límečku a  manžetách, proti mastným skvrnám jako je omáčka na špagety i proti dalším nepříjemným skvrnám od jídla, například od rýže, dětského jídla nebo zmrzliny. Už se nemusíte trápit s obtížným odstraňováním skvrn, protože nyní máte na své straně silného pomocníka - nový Palmex Active-Enzym 6!  Díky Palmexu si můžete zase naplno užívat aktivní život se svou rodinou. Vyzkoušejte gel s  příjemnou vůní, který bude pečovat o vaše barevné prádlo.

Vlastnosti Palmex Color pracího gelu:

  • nový Palmex Active-Enzym 6
  • vhodný pro všechny typy barevného prádla s výjimkou vlny a hedvábí
  • proti bílkovinným skvrnám
  • proti mastným skvrnám
  • silný proti skvrnám
  • šetrný k vláknům vašeho prádla.

Použití pracího gelu Palmex:

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Dávkování viz obal. 73 ml běžně zašpiněné prádlo, 155 ml velmi zašpiněné prádlo. Ruční praní 40 ml až 10 litrů. Vhodný pro všechny typy barevného prádla s výjimkou vlny a hedvábí (pro tyto typy tkanin doporučujeme použít Perwoll Wool & Silk).

Skladování pracího gelu Palmex:

Skladujte při teplotě od +5°C do +40°C. Spotřebujte nejdéle do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Složení pracího gelu Palmex:

5-15% aniontové povrchově aktivní látky. <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty. Enzymy. Parfémy (linalool). Konzervační činidla (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.