Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

Severochema Petrolej 0.7l

Severochema Petrolej 0.7l
Skladem
0,75 kg
Severochema
původně 69 Kč
48,76 Kč bez DPH
59 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

Popis Popis

Popis

Obecné informace:
Skupenství (při 20 oC): kapalina
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristický
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
Hodnota pH (při 20 oC): neuvádí se
Bod(rozmezí bodu) tání ( oC): není známa
Bod (rozmezí bodu) varu ( oC): 175 - 245
Bod vzplanutí ( oC): > 56
Bod hoření: ( oC): neuvádí se
Teplota vznícení: ( oC): > 200
Samozápalnost: ( oC): >230oC
Meze výbušnosti - horní mez (% obj.): 7
- dolní mez (% obj.): 0.6
Oxidační vlastnosti: neuvádí se
Tenze par (při 20 oC): cca 0,05 – 0,1 kPa
Relativní hustota (při 20 oC): 0,760 – 0,830 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě: nerozpustný
- v tucích: rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 5,5 – 7,2
Viskozita: 1,64 - 2,1 mm2/s při – 25oC
Hustota par: neuvádí se
Rychlost odpařování: neuvádí se
Další informace:
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpouštědle): 0,85 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu 830g/l
Třída nebezpečnosti: III.
Teplotní třída: T3
Výhřevnost [MJ/kg]: 29

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.

Vaše dotazy zodpoví:

David Vávra
Napište nám