Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Severochema Petrolej 9l

Akce
Severochema Petrolej 9l
9 ks skladem
9,1 kg
8595009240134
SEVEROCHEMA PETROLEJ
Severochema
původně 0 Kč
578,51 Kč bez DPH
700 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

ks
Popis Popis

Popis

Obecné informace:
Skupenství (při 20 oC): kapalina
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): charakteristický
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
Hodnota pH (při 20 oC): neuvádí se
Bod(rozmezí bodu) tání ( oC): není známa
Bod (rozmezí bodu) varu ( oC): 175 - 245
Bod vzplanutí ( oC): > 56
Bod hoření: ( oC): neuvádí se
Teplota vznícení: ( oC): > 200
Samozápalnost: ( oC): >230oC
Meze výbušnosti - horní mez (% obj.): 7
- dolní mez (% obj.): 0.6
Oxidační vlastnosti: neuvádí se
Tenze par (při 20 oC): cca 0,05 – 0,1 kPa
Relativní hustota (při 20 oC): 0,760 – 0,830 g.cm-3
Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě: nerozpustný
- v tucích: rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: 5,5 – 7,2
Viskozita: 1,64 - 2,1 mm2/s při – 25oC
Hustota par: neuvádí se
Rychlost odpařování: neuvádí se
Další informace:
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpouštědle): 0,85 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu 830g/l
Třída nebezpečnosti: III.
Teplotní třída: T3
Výhřevnost [MJ/kg]: 29

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.