Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Sanytol Purifiant dezinfekční mýdlo, 250 ml

Sanytol Purifiant dezinfekční mýdlo, 250 ml
0,3 kg
3045206501804
Sanytol
AC MARCA, S.A.

Zboží se již neprodává.

Popis Popis

Popis

Čisté ruce a zdravá hydratovaná pokožka. Sanytol Purifiant dezinfekční mýdlo 250 ml vás zbaví špíny, virů a bakterií.

Charakteristika Sanytol dezinfekční mýdlo:

  • Čistící desinfekční mýdlo pro 100% čisté a zdravé ruce.
  • Ničí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů (aktivní proti Salmonella, Listeria, E-coli, chřipka).
  • S výtažky lípy a šalvěje hloubkově čistí pokožku rukou a zanechává jí svěží.
  • Hypoallergenní, dermatologicky a klinicky testován.
  • Bez alergenů, bez parabenů, bez fenoxyethanol, bez ftalátů.

Použití Sanytol mýdlo:

Pomocí pumpičky nadávkujte potřebné množství mýdla. Vytvořte pěnu a třete o  sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů, a to po dobu 1 minuty. Pak dobře opláchněte čistou vodou.

Účinek dezinfekčního mýdla Sanytol Purifiant:

  • Baktericidní podle normy En 1276 (1 min.).
  • Virucidní proti viru Influenza A (H1N1) podle normy En14476 (1 min.).
  • Eliminuje mimo jiného E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky (H1N1), Staphylococus aureus.

Složení Sanytol dezinfekční mýdlo:

aktivní biocidní látky (TP1): benzalkoniumchlorid 16 000 mg/kg (EC 270-325-2).

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na  obalu a připojené informace o  přípravku!

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Nepožívat. Biocidní aktivních látek (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 0.95 %.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.