Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Savo Pet odstraňovač skvrn univerzál, 450 ml

Savo Pet odstraňovač skvrn univerzál, 450 ml
0,5 kg
8717163696699
SAVO
Unilever

Zboží se již neprodává.

Popis Popis

Popis

Nový Savo univerzální sprej je určen pro odstranění a deodoraci nečistot způsobených především domácími mazlíčky na podlahách a omyvatelných plochách v  celé domácnosti. Obsahuje unikátní kombinaci aktivních rozpouštěcích látek, které zaručí odstranění a deodoraci nečistot na postiženém povrchu.

Charakteristika Savo Pet odstraňovač skvrn univerzál:

  • Unikátní kombinace aktivních látek k odstranění skvrn a zápachu po domácích mazlíčcích.
  • Čisticí a deodorizující přípravek v praktickém rozprašovači.
  • Ideální k použití na podlahách a omyvatelných plochách.
  • Odstraňuje skvrny biologického původu a bláta.
  • Odstraňuje zápach po moči, slinách a výkalech.
  • Bez chlóru.

Použití Savo Pet odstraňovač skvrn univerzál:

Před aplikací na barvené povrchy (např. plovoucí podlahy, lamino apod.) vyzkoušejte přípravek na malém skrytém místě a ověřte stabilitu barvy čištěného povrchu. Odstraňte volné nečistoty z povrchu papírovou utěrkou. Aplikujte přípravek na znečištěný povrch a nechte malou chvilku působit. Potom místo vytřete hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě potřeby další deodorace postup opakujte.

Složení Savo Pet odstraňovač skvrn univerzál:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 2-brom-2 nitropropan-1,3-diol, parfum, hexyl cinnamal.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.