Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Detecha Superkov 2,5kg hnědý (mat)

Detecha Superkov 2,5kg hnědý (mat)
Skladem
2,7 kg
8595002316232
DETECHA SUPERKOV
Detecha
původně 630 Kč
421,49 Kč bez DPH
510 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

ks
Popis Popis
Související produkty Související produkty

Popis

SUPERKOV® JE JEDNOVRSTVÁ ANTIKOROZNÍ SYNTETICKÁ NÁTĚROVÁ HMOTA
URČENÁ K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A K JEJICH ÚČINNÉ
OCHRANĚ PROTI KOROZI. JE VHODNÁ PŘEDEVŠÍM K VENKOVNÍM OCHRANNÝM
NÁTĚRŮM PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ, OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
A DALŠÍCH KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ VYSTAVENÝCH TRVALÉMU PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH
PODMÍNEK A SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ. OBSAHUJE ÚČINNÉ INHIBITORY
KOROZE A ABSORBÉR UV PAPRSKŮ, KTERÝ CHRÁNÍ NATŘENÝ FILM PROTI
DEGRADACI SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. NA ROZDÍL OD BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH NÁTĚROVÝCH
HMOT, NEVYŽADUJE SUPERKOV® DALŠÍ VRCHNÍ NÁTĚRY. PŘI TLOUŠŤ-
CE SUCHÉHO FILMU 150 MIKROMETRŮ A SPRÁVNÉ APLIKACI NÁTĚROVÉ HMOTY
SUPERKOV®, LZE PŘEDPOKLÁDAT TRVANLIVOST NÁTĚRU 4 - 8 LET.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Nátěr se nanáší na čistý, suchý a odmaštěný podklad,
zbavený korozních zplodin a starých nepřilnavých
nátěrů. Na pozinkovaný plech lze SUPERKOV® aplikovat
nejlépe po uplynutí jednoho roku po jeho vystavení
povětrnostním vlivům. K dlouhodobé ochraně
(až 8 let) postačí 2 - 3 vrstvy nátěru.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ:
Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
v jedné až dvou vrstvách při okolní teplotě +5°C až
+25°C. Minimální interval mezi jednotlivými nátěry
jsou 4 hodiny při teplotě 20°C. Konečných vlastností
nátěr dosahuje po několika dnech od aplikace. Před
použitím je nutno barvu důkladně rozmíchat.
VYDATNOST:
Teoretická vydatnost nátěrové hmoty je 8 - 6 m2/kg
v jedné vrstvě při obvyklé tloušťce zaschlého filmu
40 - 50 μm (odpovídající mokrá tl. je 80 - 100 μm).
Skutečná vydatnost je ovlivněna kvalitou podkladu
a způsobem nanášení.
ODSTÍN MAT:
červenohnědý
hnědý
šedý
zelený
černý
ODSTÍN LESK:
červenohnědý
hnědý RAL 8017
ODSTÍN POLOLESK:
mícháme dle individuální objednávky (RAL, NCS)
BALENÍ: 0,8; 2,5; 5 kg plechovka, 20 kg vědro

ŘEDĚNÍ:
Pro nátěry štětcem a válečkem se výrobek zpravidla neředí (v nutném případě ředidlem
S 6006 nebo S 6005), pro stříkání ředidlem S 6005.
TECHNICKÉ POŽADAVKY:
a) Vlastnosti v tekutém stavu
Pach: po použitých surovinách
Úsada: rozmíchatelná
Viskozita: minimálně 1000 mPa.s
Sušina: min 65%
c) Vlastnosti zaschlého nátěru
Lesk: matný (stupeň 4 - 5) Kryvost: stupeň 1 Přilnavost: stupeň 1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hustota produktu: 1,5 - 1,7 g/cm3
Obsah organických rozpouštědel: 0,25 kg/kg produktu
Obsah těkavého uhlíku: 0,22 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: 50 - 53 objemových %
SKLADOVATELNOST:
Skladovat v uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25°C, chránit před otevřeným
ohněm. Přípravek nesmí uniknout do odpadních vod. Použitý obal, nespotřebovaný
či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními
předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.
OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI:
R 10: Hořlavý.
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly.
S 24: Zamezte styku s kůží.
S 29: Nevylévejte do kanalizace.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S 62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
HOŘLAVÝ
04/10

Související produkty

Ředidlo S 6006 -- 0.7 l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

Skladem

60 Kč

Ředidlo S 6006 4l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

Skladem

250 Kč

Ředidlo S 6006 9 l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

Skladem

450 Kč

Ředidlo S 6001 4 l

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení stříkáním.

Skladem

220 Kč

Ředidlo S 6001 0.7l

Pro syntetické a olejové nátěrové hmoty a tmely nanášené stříkáním.

Skladem

60 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 2

Plastové držadlo, čistá štětina

Skladem

85 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 2.5

Plastové držadlo, čistá štětina

Skladem

99 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 3

Plastové držadlo, čistá štětina

Skladem

120 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 3.5

Plastové držadlo, čistá štětina

Skladem

140 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 4

Plastové držadlo, čistá štětina

Skladem

160 Kč

Detecha FEST PRIMER bezbarvý 0,8 kg

Základní kotvící polyuretanový přípravek na hladké kovové

Na objednání: u nás do 3-7 praco

289 Kč

Detecha FEST PRIMER 3 kg bezbarvý

Základní kotvící polyuretanový přípravek na hladké kovové

Na objednání: u nás do 3-7 praco

811 Kč

Pivo Rotter světlý ležák 1l

Rotter - klasický ležák v nefiltrované podobě, za studena chmelený s vůní a chutí amerického chmele (žatecký poloranný červeňák a americká Citra)

Skladem

50 Kč

Pivo Benediktin světlý ležák 1l

Benediktin - klasický český ležák v nefiltrované podobě s nasládlou plnou chutí, chmelený žateckým chmelem (žatecký poloranný červeňák)

Skladem

50 Kč

Pivo Bitter světlé výčepní 1l

Bitter - extra chmelené výčepní pivo v nefiltrované podobě s vysokou hořkostí, chmelené dvěma druhy českých chmelů (Sládek a žatecký poloranný červeňák)

Skladem

50 Kč

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.