Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Detecha Superkov 20 Kg červenohnědý (mat)

Detecha Superkov 20 Kg červenohnědý (mat)
2 ks skladem
21 kg
8595002316348
DETECHA SUPERKOV
Detecha
původně 0 Kč
3 471,07 Kč bez DPH
4 200 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

ks
Popis Popis
Související produkty Související produkty

Popis

SUPERKOV® JE JEDNOVRSTVÁ ANTIKOROZNÍ SYNTETICKÁ NÁTĚROVÁ HMOTA
URČENÁ K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A K JEJICH ÚČINNÉ
OCHRANĚ PROTI KOROZI. JE VHODNÁ PŘEDEVŠÍM K VENKOVNÍM OCHRANNÝM
NÁTĚRŮM PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ, OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
A DALŠÍCH KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ VYSTAVENÝCH TRVALÉMU PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH
PODMÍNEK A SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ. OBSAHUJE ÚČINNÉ INHIBITORY
KOROZE A ABSORBÉR UV PAPRSKŮ, KTERÝ CHRÁNÍ NATŘENÝ FILM PROTI
DEGRADACI SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. NA ROZDÍL OD BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH NÁTĚROVÝCH
HMOT, NEVYŽADUJE SUPERKOV® DALŠÍ VRCHNÍ NÁTĚRY. PŘI TLOUŠŤ-
CE SUCHÉHO FILMU 150 MIKROMETRŮ A SPRÁVNÉ APLIKACI NÁTĚROVÉ HMOTY
SUPERKOV®, LZE PŘEDPOKLÁDAT TRVANLIVOST NÁTĚRU 4 - 8 LET.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Nátěr se nanáší na čistý, suchý a odmaštěný podklad,
zbavený korozních zplodin a starých nepřilnavých
nátěrů. Na pozinkovaný plech lze SUPERKOV® aplikovat
nejlépe po uplynutí jednoho roku po jeho vystavení
povětrnostním vlivům. K dlouhodobé ochraně
(až 8 let) postačí 2 - 3 vrstvy nátěru.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ:
Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
v jedné až dvou vrstvách při okolní teplotě +5°C až
+25°C. Minimální interval mezi jednotlivými nátěry
jsou 4 hodiny při teplotě 20°C. Konečných vlastností
nátěr dosahuje po několika dnech od aplikace. Před
použitím je nutno barvu důkladně rozmíchat.
VYDATNOST:
Teoretická vydatnost nátěrové hmoty je 8 - 6 m2/kg
v jedné vrstvě při obvyklé tloušťce zaschlého filmu
40 - 50 μm (odpovídající mokrá tl. je 80 - 100 &# 956;m).
Skutečná vydatnost je ovlivněna kvalitou podkladu
a způsobem nanášení.
ODSTÍN MAT:
červenohnědý
hnědý
šedý
zelený
černý
ODSTÍN LESK:
červenohnědý
hnědý RAL 8017
ODSTÍN POLOLESK:
mícháme dle individuální objednávky (RAL, NCS)
BALENÍ: 0,8; 2,5; 5 kg plechovka, 20 kg vědro

ŘEDĚNÍ:
Pro nátěry štětcem a válečkem se výrobek zpravidla neředí (v nutném případě ředidlem
S 6006 nebo S 6005), pro stříkání ředidlem S 6005.
TECHNICKÉ POŽADAVKY:
a) Vlastnosti v tekutém stavu
Pach: po použitých surovinách
Úsada: rozmíchatelná
Viskozita: minimálně 1000 mPa.s
Sušina: min 65%
c) Vlastnosti zaschlého nátěru
Lesk: matný (stupeň 4 - 5) Kryvost: stupeň 1 Přilnavost: stupeň 1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hustota produktu: 1,5 - 1,7 g/cm3
Obsah organických rozpouštědel: 0,25 kg/kg produktu
Obsah těkavého uhlíku: 0,22 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: 50 - 53 objemových %
SKLADOVATELNOST:
Skladovat v uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25°C, chránit před otevřeným
ohněm. Přípravek nesmí uniknout do odpadních vod. Použitý obal, nespotřebovaný
či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními
předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.
OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI:
R 10: Hořlavý.
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly.
S 24: Zamezte styku s kůží.
S 29: Nevylévejte do kanalizace.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S 62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
HOŘLAVÝ
04/10

Související produkty

PROGOLD Ředidlo S 6006 -- 0.7 l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

17 ks

90 Kč

PROGOLD Ředidlo S 6006 4l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

8 ks

400 Kč

PROGOLD Ředidlo S 6006 9 l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

27 ks

780 Kč

PROGOLD Ředidlo S 6001 4 l

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení stříkáním.

8 ks

350 Kč

PROGOLD Ředidlo S 6001 0.7l

Pro syntetické a olejové nátěrové hmoty a tmely nanášené stříkáním.

35 ks

90 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 2

Plastové držadlo, čistá štětina

34 ks

85 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 2.5

Plastové držadlo, čistá štětina

64 ks

99 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 3

Plastové držadlo, čistá štětina

38 ks

120 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 3.5

Plastové držadlo, čistá štětina

25 ks

140 Kč

ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 velikost 4

Plastové držadlo, čistá štětina

27 ks

160 Kč

Detecha FEST PRIMER bezbarvý 0,8 kg

Základní kotvící polyuretanový přípravek na hladké kovové

Na objednání: u nás do 5-7 praco

380 Kč

Detecha FEST PRIMER 3 kg bezbarvý

Základní kotvící polyuretanový přípravek na hladké kovové

Na objednání: u nás do 5-7 praco

1 025 Kč

Pivo Rotter světlý ležák 1l

Rotter - klasický ležák v nefiltrované podobě, za studena chmelený s vůní a chutí amerického chmele (žatecký poloranný červeňák a americká Citra)

Na objednání: u nás do 5-7 praco

50 Kč

Pivo Benediktin světlý ležák 1l

Benediktin - klasický český ležák v nefiltrované podobě s nasládlou plnou chutí, chmelený žateckým chmelem (žatecký poloranný červeňák)

Na objednání: u nás do 5-7 praco

50 Kč

Pivo Bitter světlé výčepní 1l

Bitter - extra chmelené výčepní pivo v nefiltrované podobě s vysokou hořkostí, chmelené dvěma druhy českých chmelů (Sládek a žatecký poloranný červeňák)

Na objednání: u nás do 5-7 praco

50 Kč

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.