Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Detecha Superkov Mat 20 Kg šedý

Akce
Detecha Superkov Mat 20 Kg šedý
Na objednání: u nás do 4 - 7 pracovních dnů
21 kg
DETECHA SUPERKOV MAT
Detecha
původně 4 300 Kč
3 452,89 Kč bez DPH
4 178 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

Popis Popis
Související produkty Související produkty

Popis

SUPERKOV® JE JEDNOVRSTVÁ ANTIKOROZNÍ SYNTETICKÁ NÁTĚROVÁ HMOTA
URČENÁ K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A K JEJICH ÚČINNÉ
OCHRANĚ PROTI KOROZI. JE VHODNÁ PŘEDEVŠÍM K VENKOVNÍM OCHRANNÝM
NÁTĚRŮM PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ, OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
A DALŠÍCH KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ VYSTAVENÝCH TRVALÉMU PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH
PODMÍNEK A SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ. OBSAHUJE ÚČINNÉ INHIBITORY
KOROZE A ABSORBÉR UV PAPRSKŮ, KTERÝ CHRÁNÍ NATŘENÝ FILM PROTI
DEGRADACI SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. NA ROZDÍL OD BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH NÁTĚROVÝCH
HMOT, NEVYŽADUJE SUPERKOV® DALŠÍ VRCHNÍ NÁTĚRY. PŘI TLOUŠŤ-
CE SUCHÉHO FILMU 150 MIKROMETRŮ A SPRÁVNÉ APLIKACI NÁTĚROVÉ HMOTY
SUPERKOV®, LZE PŘEDPOKLÁDAT TRVANLIVOST NÁTĚRU 4 - 8 LET.

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Nátěr se nanáší na čistý, suchý a odmaštěný podklad,
zbavený korozních zplodin a starých nepřilnavých
nátěrů. Na pozinkovaný plech lze SUPERKOV® aplikovat
nejlépe po uplynutí jednoho roku po jeho vystavení
povětrnostním vlivům. K dlouhodobé ochraně
(až 8 let) postačí 2 - 3 vrstvy nátěru.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ:
Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
v jedné až dvou vrstvách při okolní teplotě +5°C až
+25°C. Minimální interval mezi jednotlivými nátěry
jsou 4 hodiny při teplotě 20°C. Konečných vlastností
nátěr dosahuje po několika dnech od aplikace. Před
použitím je nutno barvu důkladně rozmíchat.
VYDATNOST:
Teoretická vydatnost nátěrové hmoty je 8 - 6 m2/kg
v jedné vrstvě při obvyklé tloušťce zaschlého filmu
40 - 50 μm (odpovídající mokrá tl. je 80 - 100 μm).
Skutečná vydatnost je ovlivněna kvalitou podkladu
a způsobem nanášení.
ODSTÍN MAT:
červenohnědý
hnědý
šedý
zelený
černý
ODSTÍN LESK:
červenohnědý
hnědý RAL 8017
ODSTÍN POLOLESK:
mícháme dle individuální objednávky (RAL, NCS)
BALENÍ: 0,8; 2,5; 5 kg plechovka, 20 kg vědro

ŘEDĚNÍ:
Pro nátěry štětcem a válečkem se výrobek zpravidla neředí (v nutném případě ředidlem
S 6006 nebo S 6005), pro stříkání ředidlem S 6005.
TECHNICKÉ POŽADAVKY:
a) Vlastnosti v tekutém stavu
Pach: po použitých surovinách
Úsada: rozmíchatelná
Viskozita: minimálně 1000 mPa.s
Sušina: min 65%
c) Vlastnosti zaschlého nátěru
Lesk: matný (stupeň 4 - 5) Kryvost: stupeň 1 Přilnavost: stupeň 1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hustota produktu: 1,5 - 1,7 g/cm3
Obsah organických rozpouštědel: 0,25 kg/kg produktu
Obsah těkavého uhlíku: 0,22 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek: 50 - 53 objemových %
SKLADOVATELNOST:
Skladovat v uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25°C, chránit před otevřeným
ohněm. Přípravek nesmí uniknout do odpadních vod. Použitý obal, nespotřebovaný
či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními
předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů.
OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI:
R 10: Hořlavý.
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
OZNAČENÍ PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly.
S 24: Zamezte styku s kůží.
S 29: Nevylévejte do kanalizace.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S 62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
HOŘLAVÝ
04/10

Související produkty

PROGOLD Ředidlo S 6006 -- 0.7 l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

8595009250560

55 ks

70 Kč

Prodej od 18 let
PROGOLD Ředidlo S 6006 4l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

8595009250577

23 ks

320 Kč

Prodej od 18 let
PROGOLD Ředidlo S 6006 9 l

Pro syntetické olejové nátěrové hmoty nanášené štětcem.

8595009250584

9 ks

650 Kč

Prodej od 18 let
PROGOLD Ředidlo S 6001 4 l

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení stříkáním.

8595009250737

8 ks

350 Kč

PROGOLD Ředidlo S 6001 0.7l

Pro syntetické a olejové nátěrové hmoty a tmely nanášené stříkáním.

8595009250720

39 ks

80 Kč

SPOKAR ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 STANDARD velikost 2

Plastové držadlo, čistá štětina

8593534811553

96 ks

90 Kč

SPOKAR ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 STANDARD velikost 2.5

Plastové držadlo, čistá štětina

8593534811560

80 ks

99 Kč

SPOKAR ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 STANDARD velikost 3

Plastové držadlo, čistá štětina

8593534811577

86 ks

130 Kč

SPOKAR ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 STANDARD velikost 3.5

Plastové držadlo, čistá štětina

8593534812154

31 ks

150 Kč

SPOKAR ŠTĚTEC PLOCHÝ 81264 STANDARD velikost 4

Plastové držadlo, čistá štětina

8593534811911

47 ks

160 Kč

Detecha FEST PRIMER bezbarvý 0,8 kg

Základní kotvící polyuretanový přípravek na hladké kovové

8595002311152

Na objednání: u nás do 4 - 7 pra

420 Kč

Detecha FEST PRIMER 3 kg bezbarvý

Základní kotvící polyuretanový přípravek na hladké kovové

Na objednání: u nás do 4 - 7 pra

1 150 Kč

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.