Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Waschkönig Oxy Kraft Color odstraňovač skvrn 750 g

Waschkönig Oxy Kraft Color odstraňovač skvrn 750 g
0,8 kg
4260418930207
Waschkönig
Clovin Germany

Zboží se již neprodává.

Popis Popis

Popis

Obsahuje aktivní kyslík, který dokonale vybělí zašedlé prádlo. Zároveň je  velmi účinný při odstraňování skvrn od kávy, čaje, džusu, vína, trávy, bláta, ovoce, zeleniny, coly, inkoustu atd. Vhodné pro bílé prádlo. Může být použit buď jako přísada do pracího prostředku nebo se nanáší přímo na skvrny. Vhodný pro praní a namáčení. Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro tkaniny. Účinkuje již při nízkých teplotách. Země původu: Německo.

  • Vhodné pro barevné prádlo.
  • Obnovuje jejich sněhobílou bělost.
  • Může být použit buď jako přísada do prášku, nebo se nanáší přímo na  skvrny.
  • Použití v automatické pračce, ruční mytí a namáčení.
  • Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro tkaniny.
  • Účinkuje již při nízkých teplotách. 

Dávkování pro praní:
1 odměrka (30g) přidejte k pracímu prášku. Pro zaschlé skvrny použijte 2 odměrky.

Dávkování pro namáčení:
přidejte 1 odměrku na  4 litry teplé vody (max 40 °C). Pro zaschlé skvrny 2 odměrky. Máčejte asi 5 hodin. Po skončení máčení prádlo vyperte obvyklým způsobem.

Pro rychlou eliminaci skvrn přidejte 1 odměrku odstraňovače skvrn do  0,5 litru teplé vody (max 40 °C) a čištěnou část nechte cca 30 minut máčet. Poté prádlo vyperte obvyklým způsobem.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Označení na štítku pro širokou veřejnost podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech: 5% nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfém

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.